Sim
Esim
eSIM 4G HONG KONG (10GB/5 NGÀY)

eSIM 4G HONG KONG (10GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G HONG KONG (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ

eSIM 4G HONG KONG (12GB/6 NGÀY)

eSIM 4G HONG KONG (12GB/6 NGÀY)

eSim DATA 4G HONG KONG (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN  (7GB/8 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 7GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc...

eSIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 8 ngày được tính kể từ khi Quý khách quét eSIM 🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

Sim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 12GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cu...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (12GB/30 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 12GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các ...

Chat hỗ trợ
Chat ngay