Sim
Esim
SIM 4G ĐÔNG NAM Á (MỖI NGÀY 1GB)

SIM 4G ĐÔNG NAM Á (MỖI NGÀY 1GB)

Sim DATA 4G ĐÔNG NAM Á (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) Dùng được cho 5 nước: SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA - THAILAND - CAMBODIA 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch c...

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 5 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua ...

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua...

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua ...

SIM 4G HONGKONG (50GB/30 NGÀY)

SIM 4G HONGKONG (50GB/30 NGÀY)

Sim DATA 4G HONGKONG.(tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 50GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Có 2000 phút nghe gọi tại Hong Kong 🔹 Thời gian sử dụng: 30 ngày kể từ ngày lắp sim vào máy 🔹 Quốc gia hỗ trợ: Hong Kong

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 2GB)

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 2GB)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

SIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 7 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

Sim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 9GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 15 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộ

SIM 4G TRUNG QUỐC- MACAU - ĐÀI LOAN  (5GB/5 NGÀY)

SIM 4G TRUNG QUỐC- MACAU - ĐÀI LOAN (5GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G Đài Loan - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 5 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

SIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 4 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

SIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 6 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 15GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

Chat hỗ trợ
Chat ngay