Sim
Esim
eSIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 12GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 18GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 21GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

SIM 4G TRUNG QUỐC (MỖI NGÀY 3GB)

SIM 4G TRUNG QUỐC (MỖI NGÀY 3GB)

Sim DATA 4G Trung Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Thời gian sử dụng:  Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (7GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc  - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 7GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các c...

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

eSIM 4G TRUNG QUỐC - MACAU - ĐÀI LOAN (9GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Trung Quốc - Macau - Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 9GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 15 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các c...

eSIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

eSIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 5 ngày được tính kể từ khi Quý khách quét eSIM 🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

eSIM 4G TRUNG QUỐC (MỖI NGÀY 3GB)

eSIM 4G TRUNG QUỐC (MỖI NGÀY 3GB)

eSim DATA 4G Trung Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Thời gian sử dụng:  Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc...

SIM 4G NHẬT BẢN (10GB/7 NGÀY)

SIM 4G NHẬT BẢN (10GB/7 NGÀY)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 7 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cu...

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 1GB)

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 1GB)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

SIM 4G NHẬT BẢN (5GB/7 NGÀY)

SIM 4G NHẬT BẢN (5GB/7 NGÀY)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 7 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộ

eSIM 4G HONG KONG (8GB/4 NGÀY)

eSIM 4G HONG KONG (8GB/4 NGÀY)

eSim DATA 4G HONG KONG (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ

Chat hỗ trợ
Chat ngay