SIM 4G CANADA (10GB/Tháng)

SIM 4G CANADA (10GB/Tháng)

Sim DATA 4G Canada (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức năn...

SIM 4G CANADA (20GB/THÁNG)

SIM 4G CANADA (20GB/THÁNG)

Sim DATA 4G Canada (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức năn...

SIM 4G CANADA (5GB/THÁNG)

SIM 4G CANADA (5GB/THÁNG)

Sim DATA 4G Canada (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức năng...

SIM 4G MỸ - CANADA - MEXICO (30 NGÀY)

SIM 4G MỸ - CANADA - MEXICO (30 NGÀY)

Sim 4G Mỹ - Canada - Mexico (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Nhà mạng: T-Mobile (Nhà mạng lớn nhất tại Mỹ) - Truy cập Internet:  Dung lượng tổng 50GB tốc độ cao 4G LTE khi dùng tại Mỹ Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE khi dùng tại Canada và Mex...

1
Bạn cần hỗ trợ?