Sim
Esim
SIM 4G CHÂU ÂU (10GB/THÁNG)

SIM 4G CHÂU ÂU (10GB/THÁNG)

Sim du lịch châu âu , tốc độ chuẩn 4G/5G , 1 sim đi khắp châu âu , nghe gọi và nhắn tin không giới hạn  thỏa sức liên lạc , sử dụng internet tại châu âu . Đặc biệt sim phủ sóng lên đến 71 quốc gia gồm Châu Âu , Châu Á , Châu Mỹ ...chỉ cần 1 sim du lị

SIM 4G CHÂU ÂU (12GB/THÁNG)

SIM 4G CHÂU ÂU (12GB/THÁNG)

Sim du lịch châu âu , tốc độ chuẩn 4G/5G , 1 sim đi khắp châu âu , nghe gọi và nhắn tin không giới hạn  thỏa sức liên lạc , sử dụng internet tại châu âu . Đặc biệt sim phủ sóng lên đến 71 quốc gia gồm Châu Âu , Châu Á , Châu Mỹ ...chỉ cần 1 sim du lị

SIM 4G CHÂU ÂU (MỖI NGÀY 2GB)

SIM 4G CHÂU ÂU (MỖI NGÀY 2GB)

Sim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ c...

SIM 4G CHÂU ÂU (MỖI NGÀY 3GB)

SIM 4G CHÂU ÂU (MỖI NGÀY 3GB)

Sim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ c...

eSIM 4G CHÂU ÂU (20GB/10 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (20GB/10 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 20GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 2GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/15 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 30GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 2GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (40GB/20 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (40GB/20 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 40GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 2GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/10 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (30GB/10 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 30GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (45GB/15 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (45GB/15 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 45GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

eSIM 4G CHÂU ÂU (60GB/20 NGÀY)

eSIM 4G CHÂU ÂU (60GB/20 NGÀY)

eSim DATA 4G Châu Âu (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng 60GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB)  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không...

Chat hỗ trợ
Chat ngay