Sim
Esim
eSIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 2GB)

eSIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 2GB)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

eSIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 1GB)

eSIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 1GB)

eSim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc...

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 2GB)

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 2GB)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

SIM 4G NHẬT BẢN (10GB/7 NGÀY)

SIM 4G NHẬT BẢN (10GB/7 NGÀY)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 7 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cu...

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 1GB)

SIM 4G NHẬT BẢN (MỖI NGÀY 1GB)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng  🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

SIM 4G NHẬT BẢN (5GB/7 NGÀY)

SIM 4G NHẬT BẢN (5GB/7 NGÀY)

Sim DATA 4G NHẬT BẢN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 7 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộ

Chat hỗ trợ
Chat ngay