Sim
Esim
SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức n...

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức n...

SIM 4G HÀN QUỐC (30GB/30 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (30GB/30 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 30GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức n...

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức nă

1
Bạn cần hỗ trợ?