Sim
Esim
eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 2GB)

eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 2GB)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng 🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc ...

eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 1GB)

eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 1GB)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: Tùy thuộc vào số ngày du lịch của khách hàng 🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc ...

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 5 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua ...

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua...

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE  🔹 Thời gian sử dụng: 8 ngày kể từ khi lắp sim vào máy 🔹 Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua ...

eSIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

eSIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 5 ngày được tính kể từ khi Quý khách quét eSIM 🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

eSIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 8 ngày được tính kể từ khi Quý khách quét eSIM 🔹  Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc g...

Chat hỗ trợ
Chat ngay