Sim
Esim
eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 2GB)

eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 2GB)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 2GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ ...

eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 1GB)

eSIM 4G HÀN QUỐC (MỖI NGÀY 1GB)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 1GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (eSim không hỗ trợ ...

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức n...

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (20GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 20GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức n...

SIM 4G HÀN QUỐC (30GB/30 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (30GB/30 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 30GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức n...

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

SIM 4G HÀN QUỐC (5GB/8 NGÀY)

Sim DATA 4G Hàn Quốc (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 5GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức nă

eSIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

eSIM 4G HÀN QUỐC (10GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G HÀN QUỐC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) - Truy cập Internet: Dung lượng tổng 10GB tốc độ cao 4G LTE - Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không hỗ trợ chức...

1
Bạn cần hỗ trợ?