Sim
Esim
SIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 5 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

SIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 7 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

SIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 4 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

SIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

SIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

Sim DATA 4G ĐÀI LOAN (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹  Truy cập Internet: Dung lượng mỗi ngày 3GB tốc độ cao 4G LTE 🔹  Thời gian sử dụng: 6 ngày được tính kể từ khi Quý khách lắp sim vào máy 🔹  Nghe gọi: Đây là loại Sim dữ liệu dùng chủ yếu cho các...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (15GB/5 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 15GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (12GB/4 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 12GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (18GB/6 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 18GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

eSIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

eSIM 4G ĐÀI LOAN (21GB/7 NGÀY)

eSim DATA 4G Đài Loan (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) 🔹 Truy cập Internet: Dung lượng 21GB tốc độ cao 4G LTE (Mỗi ngày 3GB) 🔹 Nghe gọi: Đây là loại eSim dữ liệu dùng chủ yếu cho các cuộc gọi & nhắn tin qua phần mềm điện thoại thông minh (sim không h...

Chat hỗ trợ
Chat ngay