SIM 4G TOÀN CẦU 147 NƯỚC (6GB/15 NGÀY)

SIM 4G TOÀN CẦU 147 NƯỚC (6GB/15 NGÀY)

SIM DATA 4G TOÀN CẦU 147 NƯỚC (tốc độ truy cập nhanh, ổn định) Sim 15 ngày có tổng dung lượng 6GB, tốc độ nhanh 4G  Hết tốc độ nhanh sim quay về tốc độ chậm không giới hạn Điều kiện sử dụng dịch vụ sim Giới Thiệu Đây là loại Sim dữ liệ

1
Bạn cần hỗ trợ?